Projekty

 

V souladu s prioritami stanovenými ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a  na základě dvou vypracovaných  projektů jsme získali z Evropských strukturálních fondů  peníze na nákup nemovitostí. Cílem projektů je  integrace osob se zdravotním postižením do běžné společnosti, zvýšení kvality života uživatelů a jejich spokojenost a postupná transformace ústavu sociální péče.
 

Nákupem nemovitostí v Domově Na Hrádku jsme zaregistrovali novou sociální službu sociální službu – chráněné bydlení. Uživatelům byly a jsou vytvářeny podmínky tak, aby byli schopni s podporou asistenta v chráněném bydlení  zvládnout  běžné domácí práce, úkony  sebeobsluhy, aby si uměli plánovat svůj čas a život. Integrací do  společnosti se uživatelé začlení do běžného společenského života,  budou mít větší možnost kulturního vyžití,  zapojí se na  trhu práce, převezmou na sebe občanské povinnosti a navážou kontakty s obyvateli žijícími v přirozeném prostředí.

Na podzim  roku 2009 jsme koupili  dva byty v Kolíně -  v ulici Březinově a Hrnčířské - a  dům v Cerhenicích.

V prosinci 2013 poskytlo město Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000,- Kč. Tato částka byla použita na zakoupení ložního prádla a froté osušek pro 20 klientů chráněného bydlení.
 Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.