Historie

 

 Náš domov má za sebou rozsáhlou historii v péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.
1237-1239
Založení původní tvrze na skalnatém ostrohu u potoka Bečvárka
15. století
Přestavba původní tvrze na zámek
1889
Zámek získal Leopold ze Štenberka
1925
Zámek vyhořel
24. 7. 1930
Náš zámek začal sloužit jako ozdravovna pro děti
1936
Ústřední sociální pojišťovnou zde byl zřízen domov pro přestárlé
1938-1945
Zámek sloužil sociálním a humanitárním účelům, například ubytování 160 uprchlíků z pohraničí
1945-1985
Zámek fungoval jako domov důchodců s kapacitou až 100 lidí
18. 9. 1985
Vzniká Domov Na Hrádku, a to přestavbou domova důchodců na ústav pro mentálně postižené dívky
23. 5. 2007
Od tohoto dne umožňuje Domov Na Hrádku péči také o osoby se zdravotním postižením a stává se koedukovaným zařízením.