Dobrovolnictví

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je osoba, která bez potřeby honoráře dělá něco pro druhé, dává část svého času, energie a schopností. Jsou to lidé různých věkových kategorií, různého společenského postavení, různých profesí, kteří se zcela nezištně věnují jiným lidem. Tím přispívají ke zvýšení kvality života druhých. Za tuto činnost nedostávají finanční odměnu, pouze dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Dobrovolníkem v Domově Na Hrádku je člověk bezúhonný, se schopností komunikovat, empatický.

Co je náplní jejich práce?

Náplní činností je pomoc s využitím volného času uživatelů na základě jejich individuálních potřeb. Dobrovolník vykonává činnosti, ke kterým se zavázal smlouvou, např. doprovod k lékaři, pomoc při společenských akcích, společenské hry, pomoc při terapiích, společník u lůžka atd.

Co od nich očekáváme?

Od dobrovolníků očekáváme spolehlivost, nezneužívání projevené důvěry, respekt a dodržování vnitřních pravidel zařízení. Dobrovolník dbá o bezpečí a zdraví uživatele a zachovává úplnou mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijde během své dobrovolné činnosti do styku.

Koordinátor dobtovolníků

Vedoucí sociálního úseku, koordinátor dobrovolníků, metodik
Bc. Eva Kozlíková
top