Jak to u nás vypadá

Domov Na Hrádku

Disponujeme vlastní kuchyní, kde mají uživatelé možnost výběru ze dvou hlavních jídel včetně diet. K praní prádla využíváme naši vlastní prádelnu.
Pro zajištění našich služeb máme k dispozici dva devítimístné osobní vozy, z toho jeden se zvedací plošinou pro přepravu imobilních uživatelů. Dále sedmimístné vozidlo pro chráněné bydlení a dva osobní vozy pro každodenní provoz.
Do domova dochází jednou týdně praktická lékařka. Jednou měsíčně ordinuje v zařízení psychiatr.
Neustále hledáme nové možnosti, příležitosti a šance pro své uživatele.
Připravujeme uživatele na běžný způsob života, poskytujeme jim takovou pomoc a podporu, kterou skutečně potřebují, pomáháme jim v začleňování do společnosti a snažíme se pro ně vytvořit takové podmínky, aby měli stejná práva jako všichni ostatní občané.
Náš přístup ke klientovi je postaven na profesionalitě, odbornosti a kvalitě.
Naším přáním je, aby život zde byl pro uživatele důstojný, založený na partnerských vztazích, důvěře a dodržování lidských práv.

Projděte se virtuálně po našem domově

top