Jak požádat o službu

 
JAK POSTUPOVAT PŘI ZÁJMU O SLUŽBU

 1. Kontaktujete nás. 
 2. Náš pracovník vás* informuje o pravidlech přijímání, vhodnosti služeb, případně vás odkáže na jiné zařízení.
 3. Na základě dohody navštívíte náš Domov, kde se domluvíme na způsobu podání žádosti.
 4. Po obdržení žádosti vás znovu kontaktujeme a domluvíme termín tzv. vstupního mapování (sociálního šetření), které proběhne nejpozději do 30 dnů.
 5. Dostanete od nás dopis s vyrozuměním o provedeném sociálním šetření, které pro zájemce připraví náš sociální pracovník s vedoucí zdravotního úseku.
 6. Pokud vyhodnotíme vaši žádost kladně, vyzveme vás k nástupu do Domova. 
 7. Smlouvu s vámi podepíšeme nejpozději při příležitosti vašeho nástupu do Domova. 


 

Informace k podpisu smlouvy

 • Návrh smlouvy můžete obdržet již před zahájením služby, záleží na vzájemné domluvě.
 • U podepisování smlouvy budete přítomni Vy, ředitelka Domova a sociální pracovnice.
 • Je nutné, abyste smlouvě porozuměli. Vysvětlíme Vám nastavená pravidla Domova. Pokud budete se vším souhlasit, oboustranně smlouvu podepíšeme. U klienta s omezenou svéprávností podepisuje smlouvu i opatrovník. Je možné použít i obrázkovou formu smlouvy.
 • Jednu smlouvu dostane klient, druhou dostane poskytovatel. V případě, že klient je omezen ve svéprávnosti, třetí kopii smlouvy dostane opatrovník, který ji předkládá příslušnému soudu ke schválení.

Které doklady si připravit

 • občanský průkaz (pokud je zájemce o službu jeho držitelem)
 • průkaz pojištěnce
 • průkaz ZTP/P (průkaz osoby zvlášť těžce postižené/osoby zvlášť těžce postižené s průvodcem)
 • rozsudek soudu o omezení ve svéprávnosti a listinu o ustanovení opatrovníka (pokud je zájemce omezen ve svéprávnosti)
 • jméno a adresu ošetřující lékaře, případně zdravotnickou dokumentaci
 • když zájemce navštěvuje školu, pedagogickou dokumentaci aj.

U zájemce s omezenou svéprávností pomůže s doklady jeho opatrovník.

Kdy Vás nemůžeme přijmout

 • z kapacitních důvodů - pokud máme jednoduše plno je Vaše žádost zařazena do Evidence žadatelů
 • pokud jsme vyhodnotili na základě vaší žádosti, že vám nemůžeme vyhovět (například z důvodů odlišné cílové skupiny našich klientů), naše sociální pracovnice doporučí a poradí další sociální zařízení, které vhodnou pomoc a podporu poskytují.

*”vy” v tomto případě znamená zájemce o službu/jeho opatrovník, případně příbuzný.

JAK PROBÍHÁ NÁSTUP DO DOMOVA

 • Přidělíme vám klíčového pracovníka, který vám pomůže se začleněním. Od prvního dne vašeho pobytu vám povede adaptační plán. Nejdéle do tří měsíců s vámi  vytvoří individuální plán.
 • Vedoucí služby o vás informuje ostatní zaměstnance.
 • Budeme vás postupně seznamovat s ostatními klienty domácnosti, s životem v domácnosti a chodem Domova, a to především s těmito pravidly - domácím řádem a pravidly života, s právy a povinnostmi klienta, s pravidly podávání připomínek, námětů a stížností, s prostředím domova a bezpečným pohybem v areálu domova apod.

Kontakt pro zájemce o službu

Vedoucí sociálního úseku, koodinátor dobrovolníků
Bc. Eva Kozlíková

ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
19. 11. 2021 Osoby se zdravotním postižením - žádost o poskytnutí služby .pdf 287 kB
19. 11. 2021 Chráněné bydlení - žádost o poskytnutí sociální služby .pdf 286 kB
19. 11. 2021 Domov senorů - žádost o poskytnutí služby .pdf 287 kB
01. 12. 2021 Domov seniorů - náhled na obsah smlouvy o umístění .pdf 373 kB