Projekty

Cíle projektů

V souladu s prioritami stanovenými ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a na základě dvou vypracovaných projektů jsme získali z Evropských strukturálních fondů peníze na nákup nemovitostí. Cílem projektů je integrace osob se zdravotním postižením do běžné společnosti, zvýšení kvality života uživatelů a jejich spokojenost a postupná transformace ústavu sociální péče.
top