Projekt ESF otevřel dveře transformaci služeb Domova Na Hrádku

01. 04. 2007
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb, je zařízení pro osoby s mentálním postižením a v péči o tyto osoby má dlouholeté zkušenosti. Vždyť letos poskytovatel sociálních služeb oslaví 30 let od zahájení činnosti.
Domov Na Hrádku zahájil proces směřující k transformaci již v roce 2007, kdy první klienti odešli z ústavu do chráněného bydlení. V roce 2010 díky projektu ROP Střední Čechy byly zakoupeny dva byty v Kolíně pro 8 klientů a dům v Cerhenicích pro 6 klientů. A nyní se domov připravuje na další stěhování klientů do komunitních služeb a to  díky projektu  ESF Cesta životem -  stejné šance a příležitosti. V rámci evropského projektu, který byl zahájen 1. 7. 2013, byl vytvořen transformační plán. Má sloužit jako koncept dalších změn v poskytování sociálních služeb v organizaci. Byly v něm vytyčeny cíle organizace, etapy přesunu, výhody, ale i rizika procesu transformace a jakým způsobem bude transformace probíhat.
Jednou z hlavních aktivit projektu bylo proškolení zaměstnanců domova. Zvlášť důležité  bylo vzdělávání pracovníků v přímé péči, kteří absolvovali několik vícedenních vzdělávacích kurzů zaměřeních na proces humanizace a deinstitucionalizace.
V dubnu 2014 se díky aktivitám projektu podařilo dvěma klientům přejít z chráněného bydlení do podpory samostatného bydlení. Uživatelé jsou velmi spokojeni a dle svých slov jsou za tuto změnu rádi. Jsou samostatnější a o svém životě si rozhodují sami.
Pokud Domov Na Hrádku naplní své vize, budou jeho služby poskytovány v běžném prostředí. Většina klientů bude žít v běžných bytech a domech a budou moci jednat a dělat to, co by v ústavní péči bylo nemyslitelné. Samozřejmě i zde bude nadále podpora odborného personálu, který však poskytne pomoc pouze v potřebné míře.
 
Cesta-zivotem-stejne-sance-a-prilezitosti.png
top