Jsme zapojeni do projektu PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI REG.Č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu Středočeského kraje je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Zde poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v SK.

 
Projekt-EU-2.png
top