Operační program Zaměstnanosti

01. 03. 2018
Chráněné bydlení Domova Na Hrádku dostalo zajímavou nabídku, a to možnost zapojit se do projektu Operačního programu Zaměstnanosti, který se jmenuje V práci mezi námi. Tento projekt bude probíhat od  1. 3. 2018  - 31. 12. 2018 a je spolufinancován Evropskou unií.
Do projektu jsou zapojeni nejen klienti z chráněného bydlení v Kolíně a chráněného bydlení v Cerhenicích, ale i vybraní zaměstnanci.
Projekt obsahuje teoretickou část, kdy každý měsíc probíhají dvouhodinové workshopy a praktickou část, kdy se klienti zúčastňují pracovních aktivit na zahradě (např. hrabání listí, okopávání záhonků, vysazování okrasných keřů a květin, pěstování zeleniny ve skleníku apod.). K tomu, aby mohli klienti provádět zahradnické práce, jim byly v rámci projektu zakoupeny pracovní pomůcky. Co je na projektu nesmírně zajímavého? Klienti se naučí dovednostem, vztahu k práci, vytvářet příjemné prostředí, ve kterém žijí. To nejdůležitější je, že za dobře vykonanou práci budou po celou dobu projektu i finančně ohodnoceni.

Více zde: https://www.usphradek.cz/news/zapojili-jsme-se-do-projektu/
top