Chráněné bydlení

Nákupem nemovitostí v Domově Na Hrádku jsme zaregistrovali novou sociální službu sociální službu – Chráněné bydlení. Uživatelům byly a jsou vytvářeny podmínky tak, aby byli schopni s podporou asistenta v chráněném bydlení  zvládnout  běžné domácí práce, úkony  sebeobsluhy, aby si uměli plánovat svůj čas a život. Integrací do  společnosti se uživatelé začlení do běžného společenského života,  budou mít větší možnost kulturního vyžití,  zapojí se na  trhu práce, převezmou na sebe občanské povinnosti a navážou kontakty s obyvateli žijícími v přirozeném prostředí.

Na podzim roku 2009 jsme koupili  dva byty v Kolíně - v ulici Březinově a Hrnčířské - a dům v Cerhenicích.

V prosinci 2013 poskytlo město Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000,- Kč. Tato částka byla použita na zakoupení ložního prádla a froté osušek pro 20 klientů chráněného bydlení.
top