Transformace – ano či ne?

22. 06. 2015
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se zapojil do projektu Cesta životem – stejné šance a příležitosti, který je financován Středočeským krajem a Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu – lidské zdroje a zaměstnanost.
Do projektu se organizace zapojila hlavně kvůli transformačním procesům. Projekt by měl  pomoci nalézt tu správnou cestu, která by změnila poskytování péče pro klienty s mentálním postižením. Ústavní péče by se změnila na péči komunitní a život klientů by se tak přiblížil životu občanů v běžné společnosti. Změna se týká nejen poskytovatelů, pracovníků, opatrovníků, ale především klientů. Pro klienty to nebude lehká cesta, protože opustí známé prostředí. Proto příprava na přechod bude vyžadovat vysokou profesionalitu celého pracovního kolektivu, neustálé jednání s opatrovníky a rodinami a komunikaci s veřejností.
Nabízí se nám mnoho otázek, například: Jaké zisky přinese transformace a naopak jaké ztráty pro klienty? Je veřejnost připravená na tyto změny? Zvládnou pracovníci změny v přístupu a v péči mimo ústav?
  Po zkušenostech, které domov již s transformací částečně má, se zatím ukazuje, že je to cesta správným směrem. Ale vyžaduje obrovskou trpělivost a ne vždy se může vše u všech podařit.  To ukáže čas...
Cesta-zivotem-stejne-sance-a-prilezitosti.png
top