V rámci projektu natočil Domov Na Hrádku videodokument

01. 07. 2013
Domov Na Hrádku se zapojil do projektu OP LZZ, který se jmenuje: „Cesta životem - stejné šance a příležitosti”. Projekt začal 1.7.2013 a bude ukončen 30.6. 2015.
Projekt obsahoval několik aktivit. V rámci aktivity projektu: Výstupní evaluace a diseminace výstupů se v domově uskutečnilo i natáčení krátkého medailonku o životě čtyř klientů - dvou párů:  paní Aleny s panem Láďou a paní Zdeňky s panem Bořkem. Na kameru popsali své zkušenosti s bydlením a životem v ústavní péči a jak pro ně bylo přínosné přestěhování se do služby chráněného bydlení. Paní Zdeňka s panem Bořkem se posunuli ještě o krok dopředu, protože začátkem května loňského roku začali jako první využívat službu podpora samostatného bydlení, čímž se prakticky osamostatnili. V krátkém videomedailonku ukázali hlavní protagonisté kde bydleli, než odešli do zcela běžného prostředí. Diváci se mají možnost seznámit s tím, kde nyní pracují a jaké jsou jejich plány do budoucnosti.
Tento projekt otevírá cestu k dalším možnostem v začleňování lidí s postižením do společnosti. Naše zapojení do projektu pak může povzbudit a inspirovat i jiné zřizovatele ve změně pohledu na poskytování sociálních služeb.
top