Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

30. 10. 2017
Jsme zapojeni do programu OPZ projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji''. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0001774
30.10. se zúčastnili dva zástupci z naší organizace informačního semináře pro příjemce dotace/příspěvku z dotačního programu OPZ projektu. Tento projekt je zaměřen na službu - podpora samostatného bydlení. Od 1. 1. 2018 byla ukončena sociální služba podpora samostatného bydlení, a proto v tomto projektu nejsme již zapojeni.
top