Projekt Procesní audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začleňování

23. 06. 2016
Zapojili jsme se do projektu ,,Procesní audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začleňování ''. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000703. 
23.11.2016 se zúčastnili tři zástupci z naší organizace úvodního semináře k tomuto projektu. Audit je zaměřen na chráněné bydlení.  Audit v chráněném bydlení se uskuteční  v příštím roce na jaře.
 
top