Slatiňanský zámek bez bariér 11. 9. 2023

11. 09. 2023 v 13:06 hodin
Slatiňanský zámek bez bariér – sídlo Auerspergů si prohlédli návštěvníci se zdravotním postižením a zájem předčil očekávání 
Národní památkový ústav úzce spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením a jedním z výstupů této spolupráce je projekt Památky bez bariér. V Pardubickém kraji byl zvolen zámek Slatiňany a prohlídky pro osoby s různými zdravotními handicapy se zde uskutečnily v pondělí 11. září 2023.
Památky bez bariér je několikaletý společný projekt NPÚ a NZRP ČR z.s., kdy jsou na vybrané památce připraveny prohlídky výhradně pro osoby se zdravotním postižením a jejich doprovod. Ve slatiňanském zámku se tak konaly prohlídky pro osoby s pohybovým postižením (na vozíčku) a také pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením.
„V loňském roce byly tyto prohlídky nabízeny na zámku v Zákupech na Liberecku, kam naši klienti také zavítali, v letošním roce byli zvoleny Slatiňany na Pardubicku.
Den bez bariér se konal v pondělí, kdy je zámek pro veřejnost uzavřen. Celkem se zorganizovaly čtyři prohlídky, jichž se zúčastnilo bezmála padesát osob.  Do akce se zapojila také Střední průmyslová škola chemická Pardubice. „Pro naše žáky, kteří pomáhali s dopravou tělesně postižených do obtížněji přístupných míst zámku, byla akce přínosem. Jedná se o žáky oboru Požární ochrana, kteří se budou ve svém profesním životě běžně setkávat s imobilními lidmi a s tímto druhem technické podpory. Jsem přesvědčen, že i z morálního a lidského hlediska je tato spolupráce s NRZP velice cenná,“ říká ředitel školy Jan Ptáček.
Naši klienti z chráněného bydlení v Cerhenicích byli z výletu nadšení a váží si toho, že byli do projektu zapojeni.
 
top