Předání daru od Toyota Czech pro Domov Na Hrádku

12. 12. 2022 v 14:20 hodin
Blíží se Vánoce, čas klidu, míru, lásky a dobročinnosti. I tento rok se uskutečnila každoroční zaměstnanecká sbírka společnosti Toyota Motor Manufacturing CZECH Republic s.r.o., do které byl zařazen i náš domov. Předání daru, šeku ve výši 50 000 Kč, proběhlo dne 12. 12. 2022 přímo v samotném areálu Toyoty. Dar vyzvedla společně s ředitelkou domova PhDr. Janou Pilnou PhD i její zástupkyně paní Milena Strasserová. Finanční dar bude použit pro vybudování bezbariérového chodníku k aktivizační dílně pro klienty, která se v areálu domova nachází. Tímto bychom ještě jednou velmi rádi a ze srdce poděkovali zaměstnancům společnosti Toyota, kteří se na sbírce podíleli a jejich organizátorům za to, že nemyslí jen na sebe, ale i na ty potřebné.
 
top