Výlet do Kutné Hory

28. 02. 2023
Kutná Hora se řadí po bok historicky nejvýznamnějších měst České republiky. Historie našeho státu se tu začala psát již v raném středověku, především díky zdejší těžbě stříbra. Právem je tedy Kutná Hora považována za pokladnici a klenot země, jehož bohatství stojí u samé kolébky rozmachu českého království.
Chrám svaté Barbory, klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Středních Čechách, je spolu s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Nádhera této stavby dodnes svědčí o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory i o hluboké zbožnosti svých tvůrců. Chrám je zasvěcen panně Barboře, raně křesťanské mučednici, která je vzývána jako pomocnice v nouzi, přímluvkyně za dobrou smrt a patronka všech, kdo mají nebezpečné povolání, zejména horníků. Právě horníci se nejvíce zasloužili o rozkvět středověkého města i stavbu katedrály, kterou věnovali své svaté ochránkyni.
A právě na do Chrámu svaté Barbory se vydali podívat naši klienti. Absolvovali prohlídku, procházku po Kutné Hoře a návštěvu kavárny. Není nad to objevovat krásy v našem okolí.
 
top