Výjimečné setkání

10. 08. 2020 v 15:00 hodin
Travesti show girl
Uživatelé a zaměstnanci Domova Na Hrádku si dne 26. 6. 2020 v odpoledních hodinách uspořádali v areálu zahrady společné posezení. Po dlouhé době omezení vzájemného kontaktu z důvodu epidemie si na zahradě dali dostaveníčko při kávě opékali buřty, maso. K příjemné náladě přispěl i hudební doprovod pana Hartmana z Kapely Eso, který známými melodie atmosféru setkání umocnil.
Zaměstnanci připravili klientům nevídané překvapení, a to vystoupení teplické skupiny Travesti show girl. Všichni byli nadšeni. A tak nebylo žádným překvapením, že jsme se na společném setkání domluvili i na příští rok.
top