Klienti z DOZP a CHB v Zákupech

12. 09. 2022 v 7:51 hodin
12. 9. 2022 Zámek Zákupy
NRZP ČR, společně s Národním památkovým ústavem, organizují další ročník akce „Památky bez bariér".  Cílem je nabídnout speciální příležitost pro zdravotně hendikepované, navštívit vybrané kulturní památky se zvláštním organizačním přizpůsobením se jejich specifickým potřebám a se zaměřením prohlídek na různé typy zdravotního postižení (tělesně, sluchově, zrakově apod.).
V rámci tohoto projektu proběhla návštěva památkově chráněného objektu Zámku Zákupy dne 12. 9. 2022. Společně s Národním památkovým ústavem, společností Altech a dalšími subjekty byly zpřístupněny interiéry zámku Zákupy pro návštěvníky se zdravotním postižením zdarma.
Návštěvu zámku jsme využili s našimi klienty z DOZP a CHB.  Prohlídkový okruhZámek za Františka Josefa I. byl velmi poutavý. Prohlídka vedla místnostmi v severním a západním křídle druhého patra, které mají dochovanou původní výzdobu z 2. poloviny 19. století a jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem atd.  Výklad průvodce byl zaměřen na období, kdy zákupský zámek patřil císaři Františku Josefovi I., který jej sám navštěvoval a zároveň i propůjčoval k letním pobytům svým blízkým příbuzným (např. svému synovi korunnímu princi Rudolfovi či své švagrové arcivévodkyni Marii Tereze z Braganzy).  Součástí okruhu byla i prohlídka historické zámecké kuchyně v přízemí zámku. Celý výlet jsme zakončili dobrým obědem a příjemně unaveni se vrátili zpět. Velmi děkujeme za výbornou organizaci a možnosti se tohoto projektu zúčastnit.
 
top