Canisterapie zpět v Domově Na Hrádku

23. 09. 2021 v 13:01 hodin
Po delší covidové odmlce jsme mohli přivítat v Domově Na Hrádku paní Filipovou, zkušenou canisterapeutku s jejím pejskem Izi. Izi je střední kníračka klidné povahy, která si každého hned získá. Paní Filipová s Izi navštívila klienty všech domácností domova pro osoby se zdravotní postižením a domov seniorů. Kdo chtěl, mohl si Izi pohladit, vyzkoušet si jaké to je být psovodem nebo ji odměnit piškotem. Budeme se těšit na další návštěvy, které budou již probíhat pravidelně.
 
top