Domov pro seniory

domov pro seniory
Respektujeme jedinečnost klientovy životní situace. Podporujeme rozvoj dovedností, samostatnosti a nezávislosti klienta. Podporu poskytujeme pouze tam, kde je to skutečně potřeba. Reagujeme na změny potřeb klientů. Respektujeme právo klientů podstupovat riziko, zároveň se snažíme, aby rizika byla přiměřená a aby se jim dalo předcházet.
PhDr. Jana Pilná, PhD.,
ředitelka organizace
  

 

Cíle služby

 1. podporování a poskytování takových služeb, které vedou k prodloužení soběstačnosti klientů, a tím dosáhnout toho, aby tato služba byla vnímána klienty jako pozitivní podpora
 2. zajistit celodenní podporu, pomoc a péči
 3. respektovat individualitu uživatele
 4. udržovat kontakty a vztahy s rodinou, přáteli a známými i mimo domov
   

Zásady poskytování služby

 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům - soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány
 • individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů
 • svobodné rozhodování  - uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
 • akceptace a uznávání klienta jako člověka ve své osobitosti se svými vlastnostmi
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům odborné způsobilosti a jsou průběžně vzděláváni

 

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
Služba je poskytována v Červeném Hrádku, celoročně. Domov má vlastní kuchyň, kde uživatelé mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel včetně diet. Praní  prádla je zajištěno ve vlastní prádelně. K zajištění služeb jsou k dispozici 2 devítimístné osobní vozy, z toho jeden se zvedací plošinou pro přepravu imobilních uživatelů, dále 7místné vozidlo pro chráněné bydlení a dva osobní vozy pro zajištění běžného provozu. Do domova dochází 1x týdně praktická lékařka. 1x měsíčně ordinuje v zařízení psychiatr.


 

Kdy Vás nemůžeme přijmout?

Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
Poskytované služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem

Středočeský kraj - logo