Změna z občanského sdružení na zapsaný spolek

16. 03. 2016
Po pěti letech činnosti občanského sdružení jsme změnili z důvodu nové právní úpravy, přijetí nového občanského zákoníku, právní formu a nově se jmenujeme Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek.
I nadále jsme dobrovolným, otevřeným a zájmovým spolkem občanů a odborníků.

Základním posláním a cílem činnosti našeho spolku je spolupráce a podpora poskytovaná lidem se zdravotním postižením. Pomáháme při integraci zdravotně postižených do společnosti, vytváříme lidem se sníženou soběstačností pomoc a podporu žít v přirozeném prostředí (podporované bydlení, chráněné bydlení), ve spolupráci s ostatními institucemi se podílíme na vzdělávacím procesu zdravotně postižených, podporujeme terapeutické činnosti, chráněné dílny, podporované zaměstnávání. Dále pomáháme při organizování a zajišťování různých akcí pro děti a dospělé zdravotně postižené (sportovní akce, koncerty, plesy, rehabilitační a rekreační pobyty apod.), podporujeme tvořivé umělecké činnosti zdravotně postižených (pěvecké, dramatické, hudební, výtvarné), pomáháme zdravotně postiženým – mentálně postiženým při uplatňování jejich práv.
top