Tanec bez hranic

14. 08. 2016
Cílem projektu je sociální začleňování – integrace, kulturní a společenské chování, možnost se prezentovat, setkání s přáteli, navázání nových kontaktů a partnerských vztahů, přiblížení se běžnému způsobu života. Dalším cílem je dostat do podvědomí veřejnosti skutečnost, že lidé s mentálním, smyslovým či tělesným postižením tu jsou s námi a naše vzájemné soužití nás obohacuje.

Název projektu: „Tanec bez hranic“

Název akce: 13. Podzimní ples pro zdravotně postižené

Termín konání: 14. listopadu 2016 od 14.00 do 19.00 hodin

Místo konání: Kulturní dům Lorec Kutná Hora, U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora

Organizátor: Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, ve spolupráci s Domovem Na Hrádku, poskytovatelem sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice

Statutární zástupce: Bc. Lenka Michalová, předsedkyně výboru zapsaného spolku Hrádeček – Červený Hrádek

Cílová skupina projektu: mládež a dospělí zdravotně postižení (spoluobčané s tělesným, smyslovým, mentálním postižením a další)

Počet účastníků: 500 klientů včetně jejich doprovodu (osobních asistentů aj.)

Záštita: v jednání - Hejtman Středočeského kraje, náměstkyně ministryně sociálních věcí a práce Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, senátorka Emilie Třísková, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Patronem plesu: Stanislav Hložek


Hlavním posláním a cílem činnosti zapsaného spolku Hrádeček – Červený Hrádek je podpora osob se zdravotním postižením. To je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli podpořit našeho dlouholetého partnera Domov Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb, při pořádání 13. Podzimního plesu pro zdravotně postižené, který se bude konat v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Projekt „Tanec bez hranic" hodlá podpořit myšlenku, která stála na počátku dlouhé řady plesů pro zdravotně postižené, a která vychází ze zájmu poskytovatelů sociálních služeb a klientů těchto zařízení. Naším cílem je vytvořit příležitost pro sociální začleňování, kde budou klienti mít možnost uplatnit kulturní a společenské chování, prezentovat se, setkat se s přáteli, navázat nové kontakty a možná i partnerské vztahy, přiblížit se běžnému způsobu života. Dalším naším cílem je dostat do podvědomí veřejnosti skutečnost, že lidé s mentálním, smyslovým či tělesným postižením tu jsou s námi a naše vzájemné soužití nás obohacuje.

13. Podzimní ples pro zdravotně postižené je určen pro osoby se zdravotním postižením ze Středočeského kraje, ale počítáme s účastí klientů z okolních krajů. Akce bude prezentována v médiích, denním tisku a odborných časopisech, na webových stránkách zařízení, dále bude vyhotoveno DVD se záznamem. Ples bude moderovat Slávek Boura. V průběhu plesu bude probíhat výstava výrobků klientů zúčastněných zařízení, s možností podpoření klientů koupí jejich výrobků. Během plesu bude k dispozici občerstvení.

Tato akce je svým záměrem velmi ojedinělá a je podporovaná Krajským úřadem Středočeského kraje a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Ples je organizačně i finančně velmi náročný. S organizací setkání začínáme již v lednu každého roku – jednání s firmami ohledně konání plesu, vypracování přihlášek a informací, posílání přihlášek a informací do zařízení - na krajské úřady - do časopisů a novin apod., jednání s firmami, sponzory, zajišťování občerstvení, vyjednávání umělců – moderátorů – dalších hostů apod.

Finanční stránku se snažíme zajistit pomocí sponzorů – oslovujeme firmy, nadace, Fond hejtmana Středočeského kraje.

Projekt předkládá:

  • Bc. Lenka Michalová – předsedkyně zapsaného spolku Hrádeček – Červený Hrádek, kontaktní údaje: Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice, tel. 321 796 232
  • PhDr. Jana Pilná – ředitelka Domova Na Hrádku, kontaktní údaje: Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice, tel. 321 796 232, 603 885 726
top