Canisterapie zpět v Domově Na Hrádku

23. 09. 2021
Po delší covidové odmlce jsme mohli přivítat v Domově Na Hrádku paní Filipovou, zkušenou canisterapeutku s jejím pejskem Izi. Izi je střední kníračka klidné povahy, která si každého hned získá. Paní Filipová s Izi navštívila klienty všech domácností domova pro osoby se zdravotní postižením a domov seniorů. Kdo chtěl, mohl si Izi pohladit, vyzkoušet si jaké to je být psovodem nebo ji odměnit piškotem. Budeme se těšit na další návštěvy, které budou již probíhat pravidelně.