DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25. 06. 2021

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb ve spolupráci se zapsaným spolkem Hrádeček – Červený Hrádek

Vás srdečně zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

dne 25. června 2021 od 13:00 do 18:00 hodin
v areálu Domova Na Hrádku

Program
13:00 – 13:10 zahájení ředitelkou Domova Na Hrádku
13:10 – 13:30 vystoupení pěveckého sboru Hrádeček
13:30 – 14:30 vystoupení hudební skupiny Maxíci
14:30 – 15:00 vystoupení Standy Hložka
15:00 – 15:30 vystoupení Heidi Janků
15:30 – 17:30 vystoupení hudební skupiny ESO
13:00 – 16:00 hipoterapie /jízda na koni/
14:00 – 17:00 virtuální prohlídka zařízení

Nebudou chybět aktivity pro děti – hry, soutěže, trampolína, zooterapie.
Občerstvení: grilování klobás, buřty, káva, čaj, pití, aj.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili.
TĚŠÍME SE NA VÁS A PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU
 

U vstupu do areálu se prokážete jednou z možností:

- Potvrzení o negativním PCR testu nebo POC testu na koronavirus ne starší 72 hodin
-
Dokladem o absolvování plného očkování (certifikát o dokončení kompletního očkovacího procesu)
- Dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny dvoufázového schématu, od podání 1. dávky vakcíny musí uplynout minimálně 22 kalendářních dní
- Dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny v rámci jednofázového schématu, od podání 1. dávky musí uplynout minimálně 14 kalendářních dní
- Dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v předchozích 180 dnech.