Sdělení ředitelky Domova Na Hrádku k návštěvám

25. 05. 2020
Vážení příbuzní a opatrovníci našich klientů,
jsme rádi, že na základě rozhodnutí vlády budete moci navštívit již od 25. 5. 2020 své blízké ve všech zařízeních organizace Domova Na Hrádku.
Prosíme, abyste dbali níže psaných pokynů, než své blízké navštívíte. Důvodem nastavení těchto podmínek je prevence a možnost kontroly případného šíření nákazy Covid-19.

Pravidla a podmínky při dodržování návštěv:

 • Všechny návštěvy musí být předem ohlášeny na konkrétní datum a čas. Pro rezervaci návštěvy telefonicky kontaktujte: vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením a domova seniorů paní Milenu Strasserovou, tel.: 736 752 415 nebo vedoucí chráněného bydlení, Olgu Veselou, tel.: 605 833 604. Dále je možné se kontaktovat přes ústřednu: 321 796 232. Doporučená doba návštěv je od pondělí do neděle, a to v době od 9:00 do 11:00 hod a odpoledne od 13:30 hod. do 17:00 hod.
 • Předem neohlášená návštěva na dvoulůžkovém i vícelůžkovém pokoji bude muset vyčkat, pokud u spolubydlícího již probíhá ohlášená návštěva. Nebo je možné využít místnost, která je k tomuto určená, případně volit pobyt ve venkovních prostorách zařízení. Vše se odvíjí od domluvy se zaměstnancem zařízení.
 • V případě teplého počasí se návštěva uskuteční v altánu nebo na zahradě areálu Domova Na Hrádku. Při chladném počasí se setkání uskuteční v určené místnosti v přízemí domova. Pokud klient není schopen použít invalidní křeslo, bude návštěva moci navštívit výjimečně jeho pokoj se souhlasem spolubydlícího za přísných hygienických podmínek – plášť, rukavice, rouška, jednorázové návleky na obuv a dezinfekce. Zároveň bude paravánem oddělen prostor mezi návštěvou a prostorem spolubydlícího. Po ukončení návštěvy bude celý prostor ošetřen dezinfekcí včetně lůžka, nábytku a dostatečně vyvětrán.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase, a to na 30 minut. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Návštěva v chráněném bydlení probíhá mimo obytný prostor klientů.
 • Dětem do 15 let návštěvy nebudou umožněny.
 • Pravidla návštěv se nevztahují na klienty v terminálním stádiu.

Pravidla návštěvy při vstupu do zařízení

 • Všechny návštěvy musí projít pouze přes určeného zaměstnance.
 • Všechny návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy si dezinfikovat ruce.
 • Všem návštěvám bude změřena tělesná teplota. Při zvýšené teplotě nad 37 °C, nebude návštěva umožněna.
 • Každá návštěva bude zapsána do knihy návštěv.
 • Každá návštěva vyplní (odevzdá) Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je součástí dopisu, a je ke stažení na webových stránkách organizace.
 • Návštěvy se zdržují pouze na pokoji klienta nebo v místnosti určené pro návštěvy. Při návštěvě doporučujeme dodržovat vzájemný odstup 2 m.
 • V místnosti, která je určena pro návštěvy klientů, je prováděna zvýšená dezinfekce povrchů zaměřená zejména na místa s častějším dotykem osob a je zajištěno průběžné větrání minimálně po dobu 10 minut. Dezinfekce a větrání je rovněž provedeno po každé návštěvě na pokoji klienta.
 • Na případné změny a podmínky, které Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví pro tyto návštěvy stanoví, budete upozorněni při návštěvě v jednotlivých zařízeních. Pro aktuální změny týkající se návštěv sledujte, prosím, naše webové stránky www. usphradek.cz, kde Vás budeme o případných změnách informovat.
Děkujeme Vám za dodržování pravidel návštěv a spolupráci. Věříme, že svým zodpovědným přístupem přispějete k ochraně zdraví všech klientů a zaměstnanců v našich zařízeních.
V Červeném Hrádku dne 25. 5. 2020
PhDr. Jana Pilná, PhD., ředitelka Domova Na Hrádku