Doporučení pro návštěvy klientů Domova Na Hrádku (k 22. 11. 2021)

23. 11. 2021

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DOMOVA NA HRÁDKU (aktualizované k 22. 11. 2021)

1.  Návštěvu je nutné domluvit předem, aby mohl být zarezervován termín a čas, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v prostorách domova - návštěvní rezervační systém Po – Pá od 7 do 15, 30 hodin - telefonický kontakt 736 752 415. 
Na základě usnesení Vlády České republiky MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18.11.2021 stanovujeme následující pravidla pro vstup návštěv do Domova Na Hrádku, a to s účinností od 22.11.2021:

2.  Návštěva se prokáže jednou z možností: 

  • dokladem o provedeném RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, který byl absolvován nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy,
  • dokladem o antigenním testu provedeném zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, který byl absolvován nejpozději 24 hodin před zahájením návštěvy,
  • certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 v režimu:
  • od druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
  • od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
  • písemným dokladem o prodělání nemoci Covid 19 v době 180 dnů před termínem návštěvy.


3.    Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu. Děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška.  

4.    Návštěvy probíhají každý den od 9:00 hod. do 17:00 hod. 

Vypracovala: Bc. Eva Kozlíková

Schválila: PhDr. Jana Pilná, PhD. – ředitelka
22. 11. 2021 v Červeném Hrádku