Doporučení pro návštěvy klientů Domova Na Hrádku a Chráněného bydlení

11. 12. 2020

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DOMOVA NA HRÁDKU
 1. Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas. 
 2.  V odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod, je možná výjimka.
 3. Návštěvník musí mít s sebou negativní PCR test na koronavirus ne starší 48 hodin, který je povinen doložit.Potvrzení může být formou SMS zprávy odeslaný laboratoří nebo hygienickou stanicí. Personál tuto zprávu ofotí a doloží k čestnému prohlášení.
 4. V případě, že návštěvník tento test nemůže doložit, bude bezplatně otestován přímo v zařízení. Test provede zdravotní sestra domova. Součástí realizace POC testování bude podepsání čestného prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů.
 5. . Pokud návštěvník v době 90 dnů před návštěvou prodělal onemocnění COVID-19, přinese si doklad od lékaře, který se přikládá k čestnému prohlášení a souhlasu se zpracováním osobních údajů, nemusí se testovat. Test nepotřebuje ani v případě, když jde navštívit osobu s omezením svéprávnosti nebo osobu v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.
 6. Návštěvu je nutné domluvit předem, aby mohl být zarezervován termín a čas, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v prostorách domova - návštěvní rezervační systém – telefonický kontakt 736 752 415
 7. Návštěvy probíhají na pokojích nebo v místnosti vyčleněné pro tento účel – izolační místnost v přízemí domova naproti sesterně.
 8. U klientů, kteří jsou Covid pozitvní v izolaci, jsou návštěvy zakázané.S ohledem na zdravotní stav klienta může ředitelka zařízení povolit výjimku /duševní stav klienta, terminální stadium/.
 9. Při vstupu do areálu Domova Na Hrádku musí mít návštěva respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. Respirátor bude v originálním balení a návštěvník ho rozbalí před zdravotním personálem. Při vstupu do budovy, je nutné použít návleky na obuv, při vstupu i odchodu z budovy je nutné si dezinfikovat ruce.
 10. Doporučujeme dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 11. V odůvodněných případech je možný kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost.
 12. Návštěvy budou probíhat každý všední den od 9:00 hod. do 17:00 hod. Testování návštěv bude probíhat v domově od pondělí do pátku. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatečný počet personálu, nebude se provádět testování o víkendu.
 13. Pro uskutečnění návštěvy o víkendech je nutné provést konzultaci s vedoucí služby Milenou Strasserovou – kontakt 736 752 415 nebo s vedoucí zdravotního úseku Bc. Marií Ginterovou – kontakt 731 613 279, které rozhodnou o postupu návštěvy.
 14. Návštěvy probíhají maximálně 30 minut.

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMOVA NA HRÁDKU
 1. Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas. 
 2.  V odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod, je možná výjimka.
 3. Návštěvníkům jsou měřeny teploty (nevpuštění = 37,5 °C a více) a jsou dotazováni na symptomy onemocnění.
 4. Návštěvník před vykonáním návštěvy musí podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 5. Návštěvy se musí domluvit předem na termínu a čase – kontakt vedoucí chráněného bydlení Olga Veselá 605 833 604.
 6. Probíhají ve venkovním prostředí, v případě nepříznivého počasí v místnosti k tomu určené – CHB Kolín - obývací pokoj, CHB Červený Hrádek 84 – obývací pokoj, CHB Cerhenice – aktivizační místnost v přízemí domu.
 7. U klientů, kteří jsou Covid pozitvní v izolaci, jsou návštěvy zakázané.S ohledem na zdravotní stav klienta může ředitelka zařízení povolit výjimku /duševní stav klienta, terminální stadium/.
 8. Návštěva musí mít respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor bude v originálním balení a návštěvník ho rozbalí před personálem. Při vstupu do domácnosti je nutné použít návleky na obuv, při vstupu i odchodu z budovy si dezinfikovat ruce.
 9.   Doporučujeme dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 10. V odůvodněných případech je možný kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost.
 11. Návštěvy probíhají maximálně 30 minut.
 12. Pokud bude rodina nebo příbuzní chtít klienta na vánoční pobyt do svých rodin, musí pobyt trvat minimálně 10 dnů. Při návratu klienta do chráněného bydlení bude u klienta proveden test.