Dobrovolnictví

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je osoba, která bez potřeby honoráře dělá něco pro druhé, dává část svého času, energie a schopností. Jsou to lidé různých věkových kategorií, různého společenského postavení, různých profesí, kteří se zcela nezištně věnují jiným lidem. Tím přispívají ke zvýšení kvality života druhých. Za tuto činnost nedostávají finanční odměnu, pouze dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.
Dobrovolníkem v Domově Na Hrádku je člověk bezúhonný, se schopností komunikovat,  empatický.


Komu u nás může pomáhat?

  • seniorům
  • osobám se zdravotním postižením


Co může dělat?

Náplní činností je pomoc s využitím volného času uživatelů v Domově Na Hrádku na základě individuálních potřeb uživatelů. Vykonává činnosti, ke kterým se zavázal smlouvou např.:  doprovod k lékaři, pomoc při společenských akcích, společenské hry,  pomoc při terapiích, společník u lůžka, společník na procházkách, při činnostech,  provádění drobných nákupů apod.


Co od dobrovolníků očekáváme?

Očekáváme spolehlivost, nezneužívání projevené důvěry, respekt a dodržování vnitřních pravidel zařízení. Dobrovolník dbá o bezpečí a zdraví uživatele, zachovává úplnou mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijde během své  dobrovolné činnosti do styku.


Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem v Domově Na Hrádku, můžete kontaktovat Bc. Jitku Tesařovou – vedoucí sociálního úseku Domova Na Hrádku, telefon 731 613 280, e- mail: tesarova@usphradek.cz


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake