Ceník – Domov pro seniory

 

(ceník platný od 1. 2. 2023)

 

UBYTOVÁNÍ

 
Jednolůžkový pokoj se soc. zařízením 280 Kč
Dvoulůžkový pokoj se soc. zařízením 275 Kč


 

STRAVOVÁNÍ

 
Celodenní strava (bez diety, dieta č. 4, dieta č.9) 230 Kč
 • snídaně 30 Kč + režijní náklady 14 Kč
 • oběd 60 Kč + režijní náklady 45 Kč
 • svačina 14 Kč + režijní náklady 10 Kč
 • večeře 30 Kč + režijní náklady 27 Kč
Dieta č.9 s druhou večeří 235 Kč
 • snídaně 30 Kč + režijní náklady 14 Kč
 • oběd 60 Kč + režijní náklady 45 Kč
 • svačina 14 Kč + režijní náklady 10 Kč
 • večeře 30 Kč + režijní náklady 27 Kč
 • druhá večeře  5 Kč
 

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 • doprava služebním autem pro soukromé účely (výlety, nákupy, odvoz k lékaři)  15 Kč/km 
 • při společné jízdě klientů v jednom vozidle se úhrada dělí

  Příspěvek na péči se vrací klientovi od 2. dne nepřítomnosti i v případě jeho hospitalizace. 

„Vratky“ za stravné: za každé neodebrané jídlo 100%  bez režijních nákladů.
 

PROVEDENÍ ÚHRADY

–  Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je uživatel povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.
– Z důchodů a příspěvku na živobytí klientovi zůstává dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 15%, teprve poté je provedena úhrada /dle Sazebníku/.
– doplatek na bydlení se využívá na úhradu ubytování
– Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za probíhající kalendářní měsíc do 20. dne aktuálního měsíce. 
– Úhrada se skládá z platby za ubytování a stravování dle Sazebníku. Účtování úhrady provádíme v počítačovém programu IC Cygnus dle skutečného počtu kalendářních dní v měsíci. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději do posledního dne aktuálního měsíce.
Na úhradu klientů může přispět rodina nebo osoby blízké, v těchto případech je mezi doplácejícím a zařízením uzavřena písemná Dohoda o závazku.