Ceník – Chráněné bydlení

 

(ceník platný od 1. 1. 2019)

UBYTOVÁNÍ

 
Jednolůžkový pokoj 210 Kč
Dvoulůžkový pokoj 205 Kč
Třílůžkový pokoj 195 Kč


 

STRAVOVÁNÍ
 

Celodenní strava bez diety,
dieta č.9
111 Kč
 • snídaně 17 Kč + režijní náklady 7 Kč,
 • oběd 43 Kč + režijní náklady 16 Kč,  
 • večeře 21 Kč + režijní náklady 7 Kč
Dieta č.9 s druhou večeří 119 Kč
 • snídaně 17 Kč + režijní náklady 7 Kč,
 • oběd 43 Kč + režijní náklady 16 Kč,
 • večeře 21 Kč+ režijní náklady 7 Kč,
 • druhá večeře 8  Kč 

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 • doprava služebním autem pro soukromé účely (výlety, nákupy, odvoz k lékaři) 7,- Kč/ km
 • při společné jízdě klientů v jednom vozidle se úhrada dělí  


 

ÚKONY PÉČE A PODPORY

 • Uživatelé hradí úkony péče ze svého příjmu tzn. z příspěvku na péči.
 • Započítaná částka  se počítá dle skutečně spotřebovaného času.
 • Pokud úkon netrvá celou hodinu, úměrně se krátí.
 
pomoc při zajištění chodu domácnosti 130 Kč/h
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 130 Kč/h
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 130 Kč/h
sociálně terapeutické činnosti 130 Kč/h
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  a při obstarávání osobních záležitostí 130 Kč/h
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130 Kč/h


Pracovnice sociálních služeb v chráněném bydlení vede přesné záznamy o úkonech péče a podpory. Do 10. dne v následujícím  měsíci předá sociální pracovnici podklady pro vyúčtování úhrady za úkony péče a podpory za předcházející měsíc.
 

 

Příspěvek na péči se vrací klientovi od 2. dne nepřítomnosti i v případě jeho hospitalizace. 
„Vratky“ za stravné: za každé neodebrané jídlo 100%  bez režijních nákladů.