Projekty

V souladu s prioritami stanovenými ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a  na základě dvou vypracovaných  projektů jsme získali z Evropských strukturálních fondů  peníze na nákup nemovitostí. Cílem projektů je  integrace osob se zdravotním postižením do běžné společnosti, zvýšení kvality života uživatelů a jejich spokojenost a postupná transformace ústavu sociální péče.

          

Nákupem nemovitostí v Domově Na Hrádku rozšíříme sociální službu – chráněné bydlení. Uživatelům byly a jsou vytvářeny podmínky tak, aby byli schopni s podporou asistenta v chráněném bydlení  zvládnout  běžné domácí práce, úkony  sebeobsluhy, aby si uměli plánovat svůj čas a život. Integrací do  společnosti se uživatelé začlení do běžného společenského života,  budou mít větší možnost kulturního vyžití,  zapojí se na  trhu práce, převezmou na sebe občanské povinnosti a navážou kontakty s obyvateli žijícími v přirozeném prostředí.

Na podzim  roku 2009 jsme koupili  dva byty v Kolíně -  v ulici Březinově a Hrnčířské - a  dům v Cerhenicích.

V prosinci 2013 poskytlo město Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000,- Kč. Tato částka byla použita na zakoupení ložního prádla a froté osušek pro 20 klientů chráněného bydlení.

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

PROJEKT CESTA ŽIVOTEM

Projekt je financován prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

Domov Na Hrádku vypracoval projekt OP LZZ Cesta životem - stejné šance a příležitosti a získal z globálního grantu ESF Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách částku 3 020 977,- Kč. Více informací

Evropský sociální fond
"Podporujeme vaši budoucnost"
www.esfcr.cz

Projekty

Zapojili jsme se do projektu

19.04.2018 22:46
Chráněné bydlení Domova Na Hrádku dostalo zajímavou nabídku, a to možnost zapojit se do projektu Operačního programu Zaměstnanosti, který se jmenuje...

Podpora lidí s mentálním postižením při katastrofách

01.12.2016 16:29
Na Ministerstvu vnitra proběhl dne 8. listopadu 2016 odborný workshop EUNAD IP, který byl zaměřen na zjišťování a saturaci potřeb lidí s mentálním, kognitivním...

Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

01.12.2016 16:26
Jsme zapojeni do programu OPZ projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji''. Registrační číslo projektu:...
1 | 2 | 3 >>

Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake