Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby Domova Na Hrádku je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí.
Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo v Domově Na Hrádku – zdravotní úsek.

Cíle služby

Všeobecné cíle

 • pomocí a podporou v činnostech, které uživatel nezvládá umožnit setrvat v jeho domácím prostředí a zamezit nebo alespoň oddálit řešení životní situace umístěním do ústavního zařízení
 • podpora uživatele  při doprovodu k lékaři


Strategický cíl

 • vybudovat moderní, efektivní a racionálně fungující terénní a ambulantní službu, která bude poskytována v domácnosti klientů. S takovou službou a za spolupráce s jinými sociálními a zdravotními službami a zejména ve spolupráci s rodinou a osobami blízkými bude klient schopen setrvat ve svém domácím prostředí až do konce svých dnů.

Cíle

 • Cílem pečovatelské služby je poskytnout osobám ve znevýhodněné situaci takovou míru podpory, aby mohli co nejdelší dobu a v maximálně možné míře žít ve svém přirozeném domácím prostředí.
 • zrealizovat rozhovory se všemi klienty s cílem aktualizovat databázi, zjistit spokojenost se službami a zmapování potřeb budoucích a zejména aktualizace individuálních plánů
 • zajistit kvalitní a smysluplné vzdělávání pracovníků dle jejich potřeb


Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři


Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Specifikace cílové skupiny:

 • senioři a osoby, které jsou příjemci invalidního nebo starobního důchodu a
 • žijí v obci Bečváry, Červený Hrádek, Jindice a přilehlých obcí,
 • osoby, které potřebují přiměřenou míru pomoci a podpory v úkonech, které sami nezvládají z důvodu snížené soběstačnosti


Negativní cílová skupina

 • zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci
 • zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči
 • zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby „na zavolání“ apod.)
 • osoby, které nemají s Domovem Na Hrádku uzavřenou smlouvu o poskytování služby na jejich území

Zásady poskytování služby

Základní zásada: „ Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné.“

 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům - soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány
 • individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů,
 • svobodné rozhodování  - uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
 • klient musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi.
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni


Základní poskytované úkony

a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b)    pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c)    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d)    pomoc při zajištění chodu domácnosti
e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři

Forma poskytování a provozní doba

ambulantní – středa – od 13 do 20 hodin                      kapacita – 5 osob
terénní - pondělí – pátek od 7,00 hod. do 15,30 hod.   kapacita – 15 osob

Ambulantní péče je poskytována v Domově Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45 v úkonu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Zde najdete žádost a sazebník.

Fotogalerie


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake