Kdo jsme

Nacházíme pochopení, lásku a domov. 
Chceme žít plnohodnotný život.

PhDr. Jana Pilná, PhD.
ředitelka organizace
Domov Na Hrádku se nachází 13 km od okresního města Kolín směrem na Uhlířské Janovice a sídlí v jednopatrovém zámečku, obklopeném rozsáhlým parkem. Poskytujeme 3 sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Zřizovatelem Domova je Středočeský kraj.

Disponujeme vlastní kuchyní, kde mají uživatelé možnost výběru ze dvou hlavních jídel včetně diet. K praní prádla využíváme naši vlastní prádelnu. Pro zajištění našich služeb máme k dispozici dva devítimístné osobní vozy, z toho jeden se zvedací plošinou pro přepravu imobilních uživatelů. Dále sedmimístné vozidlo pro chráněné bydlení a dva osobní vozy pro každodenní provoz.
Do domova dochází jednou týdně praktická lékařka. Jednou měsíčně ordinuje v zařízení psychiatr.
Neustále hledáme nové možnosti, příležitosti a šance pro své uživatele. Připravujeme uživatele na běžný způsob života, poskytujeme jim takovou pomoc a podporu, kterou skutečně potřebují, pomáháme jim v začleňování do společnosti a snažíme se pro ně vytvořit takové podmínky, aby měli stejná práva jako všichni ostatní občané. Náš přístup ke klientovi je postaven na profesionalitě, odbornosti a kvalitě.
Naším přáním je, aby život zde byl pro uživatele důstojný, založený na partnerských vztazích, důvěře a dodržování lidských práv.