Změna z občanského sdružení na zapsaný spolek

13.03.2016 18:39

Po pěti letech činnosti občanského sdružení jsme změnili z důvodu nové právní úpravy, přijetí nového občanského zákoníku, právní formu a nově se jmenujeme Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek.

I nadále jsme dobrovolným, otevřeným a zájmovým spolkem občanů a odborníků.

Základním posláním a cílem činnosti našeho spolku je spolupráce a podpora poskytovaná lidem se zdravotním postižením. Pomáháme při integraci zdravotně postižených do společnosti, vytváříme lidem se sníženou soběstačností pomoc a podporu žít v přirozeném prostředí (podporované bydlení, chráněné bydlení), ve spolupráci s ostatními institucemi se podílíme na vzdělávacím procesu zdravotně postižených, podporujeme terapeutické činnosti, chráněné dílny, podporované zaměstnávání. Dále pomáháme při organizování a zajišťování různých akcí pro děti a dospělé zdravotně postižené (sportovní akce, koncerty, plesy, rehabilitační a rekreační pobyty apod.), podporujeme tvořivé umělecké činnosti zdravotně postižených (pěvecké, dramatické, hudební, výtvarné), pomáháme zdravotně postiženým – mentálně postiženým při uplatňování jejich práv.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake