Projekt: Tanec bez hranic, Akce: 13. Podzimní ples pro zdravotně postižené

17.08.2016 00:37

Název projektu: „Tanec bez hranic“

Název akce: 13. Podzimní ples pro zdravotně postižené

Termín konání: 14. listopadu 2016 od 14.00 do 19.00 hodin

Místo konání: Kulturní dům Lorec Kutná Hora, U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora

Organizátor: Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, ve spolupráci s Domovem Na Hrádku, poskytovatelem sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice

Statutární zástupce: Bc. Lenka Michalová, předsedkyně výboru zapsaného spolku Hrádeček – Červený Hrádek

Cílová skupina projektu: mládež a dospělí zdravotně postižení (spoluobčané s tělesným, smyslovým, mentálním postižením a další)

Počet účastníků: 500 klientů včetně jejich doprovodu (osobních asistentů aj.)


Cílem projektu: sociální začleňování – integrace, kulturní a společenské chování, možnost se prezentovat, setkání s přáteli, navázání nových kontaktů a partnerských vztahů, přiblížení se běžnému způsobu života. Dalším cílem je dostat do podvědomí veřejnosti skutečnost, že lidé s mentálním, smyslovým či tělesným postižením tu jsou s námi a naše vzájemné soužití nás obohacuje.

Záštita: v jednání - Hejtman Středočeského kraje, náměstkyně ministryně sociálních věcí a práce Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, senátorka Emilie Třísková, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Patronem plesu: Stanislav Hložek

Hlavním posláním a cílem činnosti zapsaného spolku Hrádeček – Červený Hrádek je podpora osob se zdravotním postižením. To je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli podpořit našeho dlouholetého partnera Domov Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb, při pořádání 13. Podzimního plesu pro zdravotně postižené, který se bude konat v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Projekt „Tanec bez hranic" hodlá podpořit myšlenku, která stála na počátku dlouhé řady plesů pro zdravotně postižené, a která vychází ze zájmu poskytovatelů sociálních služeb a klientů těchto zařízení. Naším cílem je vytvořit příležitost pro sociální začleňování, kde budou klienti mít možnost uplatnit kulturní a společenské chování, prezentovat se, setkat se s přáteli, navázat nové kontakty a možná i partnerské vztahy, přiblížit se běžnému způsobu života. Dalším naším cílem je dostat do podvědomí veřejnosti skutečnost, že lidé s mentálním, smyslovým či tělesným postižením tu jsou s námi a naše vzájemné soužití nás obohacuje.

13. Podzimní ples pro zdravotně postižené je určen pro osoby se zdravotním postižením ze Středočeského kraje, ale počítáme s účastí klientů z okolních krajů. Akce bude prezentována v médiích, denním tisku a odborných časopisech, na webových stránkách zařízení, dále bude vyhotoveno DVD se záznamem. Ples bude moderovat Slávek Boura. V průběhu plesu bude probíhat výstava výrobků klientů zúčastněných zařízení, s možností podpoření klientů koupí jejich výrobků. Během plesu bude k dispozici občerstvení.

Tato akce je svým záměrem velmi ojedinělá a je podporovaná Krajským úřadem Středočeského kraje a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Ples je organizačně i finančně velmi náročný. S organizací setkání začínáme již v lednu každého roku – jednání s firmami ohledně konání plesu, vypracování přihlášek a informací, posílání přihlášek a informací do zařízení - na krajské úřady - do časopisů a novin apod., jednání s firmami, sponzory, zajišťování občerstvení, vyjednávání umělců – moderátorů – dalších hostů apod.

Finanční stránku se snažíme zajistit pomocí sponzorů – oslovujeme firmy, nadace, Fond hejtmana Středočeského kraje.

Projekt předkládá:

  • Bc. Lenka Michalová – předsedkyně zapsaného spolku Hrádeček – Červený Hrádek, kontaktní údaje: Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice, tel. 321 796 232
  • PhDr. Jana Pilná – ředitelka Domova Na Hrádku, kontaktní údaje: Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice, tel. 321 796 232, 603 885 726

Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake