Projekt ESF otevřel dveře transformaci služeb Domova Na Hrádku

22.06.2015 18:30

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb, je zařízení pro osoby s mentálním postižením a v péči o tyto osoby má dlouholeté zkušenosti. Vždyť letos poskytovatel sociálních služeb oslaví 30 let od zahájení činnosti.
Domov Na Hrádku zahájil proces směřující k transformaci již v roce 2007, kdy první klienti odešli z ústavu do chráněného bydlení. V roce 2010 díky projektu ROP Střední Čechy byly zakoupeny dva byty v Kolíně pro 8 klientů a dům v Cerhenicích pro 6 klientů. A nyní se domov připravuje na další stěhování klientů do komunitních služeb a to  díky projektu  ESF Cesta životem -  stejné šance a příležitosti. V rámci evropského projektu, který byl zahájen 1. 7. 2013, byl vytvořen transformační plán. Má sloužit jako koncept dalších změn v poskytování sociálních služeb v organizaci. Byly v něm vytyčeny cíle organizace, etapy přesunu, výhody, ale i rizika procesu transformace a jakým způsobem bude transformace probíhat.
Jednou z hlavních aktivit projektu bylo proškolení zaměstnanců domova. Zvlášť důležité  bylo vzdělávání pracovníků v přímé péči, kteří absolvovali několik vícedenních vzdělávacích kurzů zaměřeních na proces humanizace a deinstitucionalizace.
V dubnu 2014 se díky aktivitám projektu podařilo dvěma klientům přejít z chráněného bydlení do podpory samostatného bydlení. Uživatelé jsou velmi spokojeni a dle svých slov jsou za tuto změnu rádi. Jsou samostatnější a o svém životě si rozhodují sami.
Pokud Domov Na Hrádku naplní své vize, budou jeho služby poskytovány v běžném prostředí. Většina klientů bude žít v běžných bytech a domech a budou moci jednat a dělat to, co by v ústavní péči bylo nemyslitelné. Samozřejmě i zde bude nadále podpora odborného personálu, který však poskytne pomoc pouze v potřebné míře.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake