Příklad dobré praxe – Láďa

16.03.2010 17:15

V Domově Na Hrádku v současné době žije 62 uživatelů – dospělých s mentálním postižením.

Domov  uživatelům poskytuje různé služby. Jednou z oblastí podpory a pomoci je také pomáhat našim uživatelům při hledání vhodného zaměstnání. Spolupracujeme s Úřadem práce v Kolíně, oslovujeme  firmy a instituce. O  jednu zkušenost bych se s Vámi chtěla podělit:

V lednu 2007 naše paní ředitelka oslovila pana vedoucího  Otu Loudu z Autosalonu Louda spol. s r.o. v Kolíně s tím, zda by firma mohla zaměstnat  našeho uživatele Láďu z Domova Na Hrádku. Po vzájemném setkání a seznámení pan vedoucí projednal naší žádost s vedením firmy, které  s přijetím  uživatele Ládi souhlasilo.

A tak Láďa od dubna 2007  začal jezdit  do autosalonu do práce , kde vykonává úklidové práce. Ze začátku byla Láďovi poskytnuta podpora a pomoc při praktických dovednostech spojených s dojížděním do práce a  byl proveden pracovní zácvik. Nácvik jízdy autobusem, pohybu ve městě /po chodníku, krajnici vozovky, přecházení po přechodu, seznámení se signalizací semaforu/  a pracovní zácvik v autosalonu poskytovaly pracovnice Domova Na Hrádku. Po uplynutí čtrnácti dnů Láďa začal dojíždět do práce  sám.

V současné době mu podporu a pomoc v zaměstnání  poskytuje pan vedoucí provozovny a pracovníci servisu. Láďa pracuje  tři hodiny denně, vydělává si peníze a bezpečně se pohybuje se v běžném prostředí.  Práce posiluje   jeho roli dospělého jedince, vede ke zvýšení kontroly nad vlastním životem, přináší nové zájmy a zkušenosti, rozvíjí praktické dovednosti.

Láďa je velmi spokojený.

Tento článek ukazuje na jeden z mnoha problémů našich uživatelů - najít  zaměstnání. Dle Ústavy  ČR, Listiny základních práv a svobod i mezinárodních úmluv má každý právo na práci a na odměnu. Pro lidi s mentálním postižením či kombinovaným postižením má práce stejný význam jako pro ostatní lidi.

"Příklad dobré praxe – Láďa"  Vás seznámil s etickým postojem firmy Autosalon Louda spol. s r.o. Kolín.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake