Podpora lidí s mentálním postižením při katastrofách

01.12.2016 16:29

Na Ministerstvu vnitra proběhl dne 8. listopadu 2016 odborný workshop EUNAD IP, který byl zaměřen na zjišťování a saturaci potřeb lidí s mentálním, kognitivním a případně i motorickým postižením při katastrofách. Akce proběhla v rámci řešení mezinárodního projektu Evropské komise EUNAD-Implementace, který se zaměřuje na zlepšení podpory a přípravy uvedené skupiny občanů. Úkolem projektu EUNAD – Implementace je zajistit podklady pro lepší přípravu zasahujících hasičů, policistů a zdravotníků, poskytovatelů psychosociálních podpory při mimořádných událostech, odborníků v oblasti duševního zdraví, ale i samotných organizacích sdružující lidi s disabilitou.

Jednalo se o pracovní setkání, jehož cílem bylo vytvoření expertní sítě a získání zkušeností od odborníků z praxe, včetně připomínkování zásad pro krizovou komunikaci a praktickou pomoc lidem s uvedenou disabilitou v kontextu mimořádných událostí a katastrof.

Pracovní setkání zaštítil ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV Mgr. David Chovanec a za akademickou obec jej zahájila vedoucí katedry psychologie FF UK doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Dále následovaly příspěvky přibližující různé aspekty daného tématu a dobrou praxi, doprovázené diskusí a připomínkováním stávajících doporučení. Workshop byl rozdělen do dvou tematických celků. První blok se zabýval specifiky osob s různou charakteristikou mentálního postižení, jejich potřebami a možnostmi komunikace s nimi ve vyhrocených situacích. Druhý blok se zabýval oblastí prevence a krizové připravenosti organizací, které s těmito lidmi pracují.

Jsme rádi, že paní ředitelka PhDr. Jana Pilná a zástupkyně ředitelky Milena Strasserová se mohly zúčastnit tohoto velmi zajímavého jednání a že se Domov Na Hrádku stal spolupracující organizací v tomto zajímavém projektu.

Témata zahrnovala např. zvláštnosti komunikace s lidmi s mentálním postižením, změny v chování při kognitivním postižení u psychiatrických pacientů, specifika práce s lidmi umístěnými v zařízeních pro seniory různého typu, zvláštnosti chování osob s autismem při zvýšené zátěži či specifika při práci s dětmi s mentálním postižením. Další část byla věnována zkušenostem zdravotnické záchranné služby při práci s lidmi s demencí, s psychotickým onemocněním, imobilními pacienty či pacienty se smyslovým onemocněním. Zástupci HZS ČR Zlínského kraje přiblížili své zkušenosti se zlepšováním odborné způsobilosti hasičů v této oblasti a s podporou komunitní odolnosti cílové skupiny. Závěrem zástupkyně Policie ČR Karlovarského kraje představila unikátní integrované centrum pro prevenci rizik Svět záchranářů, které využívá principů zážitkové pedagogiky.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake