Jak pomáhá Nadace Duhová energie?

16.03.2009 17:13

Ústav sociální péče Červený Hrádek se nachází asi 12 kilometrů od okresního města Kolín. Žijí v něm mentálně postižené ženy od 25 let. Činnosti a aktivity uživatelek jsou různorodé.  Především se zaměřujeme na muzikoterapii, arteterapii, ergoterapii, hipoterapii, canisterapii, rehabilitační a relaxační cvičení, rozumovou a smyslovou výchovu.

V listopadu 2005 nám udělala velkou radost Nadace Duhová energie Praha. Ředitelka ústavu Mgr.Jana Pilná vypracovala projekt „Keramická pec“ a  požádala Nadaci Duhová energie v Praze o nadační příspěvek  na zakoupení keramické pece.V listopadu 2005 byl schválen finanční příspěvek 50.000 korun. Keramickou pec jsme koupili v prosinci roku 2005 od firmy BVD Pece spol. s.r.o. Karlovy Vary.

Dnes  keramickou pec využíváme v ergoterapii. Ergoterapie je léčebná metoda tzv. léčba prací. Jednou z technik  je práce s hlínou. Provádíme ji individuálně a skupinově. Při práci se uživatelky vzájemně povzbuzují, pomáhají si, navazují hlubší kontakty a prací udržují pozitivní náladu. Zároveň se uplatňuje a rozvíjí jejich tvořivost, zručnost a fantazie. Vždy jsme velmi překvapeny z krásných výrobků . Hotové výrobky jsou prezentovány na výstavách např. Velikonoční výstava na Krajském úřadu v Praze. Výrobky také prodáváme např.při Vánoční prodejní výstavě na Červeném Hrádku, na akci Senior – Handicap:aktivní život v Lysé nad Labem. Práce s hlínou je pro naše uživatelky novým prvkem, který je obohacuje a velmi baví. A život na „hrádečku“ je veselejší právě díky Nadaci Duhová energie.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake