Jak pomáhá automobilka TPCA?

16.03.2010 17:16

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, leží 13  kilometrů od okresního města Kolína. V jeho bezprostřední blízkosti vyrábí automobily firma TPCA Ovčáry. V roce 2008 automobilka TPCA vyhlásila již  4. ročník grantového programu Partnerství pro Kolínsko, kterého jsme se již tradičně zúčastnili.

Vypracovali jsme projekt „Živý park“zaměřený na životní prostředí. Na základě podané žádosti a důkladného zvážení nezávislé komise jsme získali  finanční prostředky na uskutečnění našeho záměru. Slavnostní akt předávání šeku  se konal  v květnu 2008.

Za pomoci firem z okolí se podařilo vybudovat parkovou terasu, osadit část parku zelení a dřevinami, zakoupit lavičky, koše. Na budování a částečně i údržbě parku se podílí  zaměstnanci a uživatelé Domova Na Hrádku. Zbývá nám ještě  dokončit celkovou úpravu , osadit  park další zelení a zabudovat lavičky.

„Živý“ park bychom chtěli otevřít na Den otevřených dveří v Domově Na Hrádku dne 22. května 2009.

Jak pomáhá automobilka TPCA? Pomáhá nám  vytvořit zázemí pro relaxaci a různé aktivity  nejen pro osoby zdravotně postižené, ale i pro obyvatele širšího okolí.

DĚKUJEME VÁM.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake