Elektrohydraulická zvedací plošina plně v provozu

01.11.2011 20:21

Na základě podaného projektu „ Cesta do života “ získalo Občanské sdružení Hrádeček – Červený Hrádek z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko finanční prostředky v celkové hodnotě 60.000,-Kč na nákup elektrohydraulické zvedací plošiny a elektrického schůdku k 9místnímu automobilu Renault Master. Projekt je spolufinancován na základě účelové dotace také ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci ,,Podpory hejtmana“ a příspěvkovou organizací Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb.

 

Využívání plošiny přispěje ke zlepšení kvality života zdravotně postižených uživatelů, kteří žijí trvale v ústavní péči, k začlenění uživatelů do života společnosti a zajištění dopravní obslužnosti tělesně postiženým uživatelům.

 

Dne 12.10.2011 proběhl Den otevřených dveří v Domově Na Hrádku v rámci Týdne sociálních služeb ČR, při kterém byl slavnostně otevřen projekt Cesta do života. Program odstartovala píseň Skálo, skálo v podání pěveckého sboru Hrádeček. Pěvecký sbor Hrádeček se skládá ze 7klientů z DOZP a z chráněného bydlení. Pod vedením pracovnice sociálních služeb Renaty Dvořákové se pravidelně scházejí na zkouškách a následně reprezentují domov na různých akcích např. Senior - handicap v Lysé nad Labem, celostátní pěvecký festival v Olomouci ,,Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“, na vánočních vystoupeních v domovech pro seniory, v divadle Na Kovárně v Poděbradech apod.

 

Pěvecké vystoupení vystřídala ředitelka Domova Na Hrádku Mgr. Jana Pilná, která přivítala hosty, stručně představila projekt a poděkovala všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.

Pozvánku na den otevřených dveří přijala i SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora a se svými žáky nám za doprovodu kytary zazpívala několik písní.

 

Automobil Renault Master s nově nainstalovanou elektrohydraulickou zvedací plošinou byl slavnostně představen všem hostům i klientům domova. Za pomoci zástupců TPCA a o.s.Prostor byla ředitelkou Domova Na Hrádku přestřižena slavností páska. Názorné ukázky fungování plošiny a elektrického schůdku se osobně zúčastnila jedna z klientek domova.

 

Na závěrem programu byla možnost prohlídky zařízení a ukázky činností uživatelů v terapeutických dílnách.

 

Tímto bych ještě jednou chtěla poděkovat všem, kteří se na realizaci projektu jakkoli podíleli. Elektrohydraulická zvedací plošina a elektrický schůdek, je nemalým přínosem, jak pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky, tak pro zaměstnance Domova Na Hrádku.

 

 

 

Eva Kozlíková
sociální pracovnice Domova Na Hrádku

 

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

 

Domov Na Hrádku se nachází 13 kilometrů od okresního města Kolín směrem na Uhlířské Janovice. Sídlí v obci Červený Hrádek. Vznikl v roce 1985 z domova důchodců jako ústav sociální péče. Od 1. ledna 2007 byl domov přejmenován na Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb. Domov Na Hrádku v současné době poskytuje tyto služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněné bydlení (CHB).

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat lidem se sníženou soběstačností pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti a podporovaného zaměstnávání.

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým, se speciálními potřebami a těm, kteří mají o tuto službu zájem a procházejí socializačním programem. Služba je pro osoby obou pohlaví od 19 let do 64 let.

www.usphradek.cz

 

O grantovém programu TPCA Partnerství pro Kolínsko

 

Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko vznikl v roce 2005 s cílem systematicky přispívat k rozvoji kolínského regionu. Každý rok jsou vybírány veřejně prospěšné projekty, které jsou podpořeny celkovou částkou 4 milióny korun. Cílem programu TPCA Partnerství pro Kolínsko je přispět k trvale udržitelnému rozvoji Kolínska, rovnováze jeho ekonomického, sociálního i ekologického rozměru a k většímu zapojení občanů do dění v obcích. Podporovány jsou projekty z oblastí vzájemného soužití, bezpečné dopravy a životního prostředí.

 

 www.partnerstviprokolinsko.cz


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake