Domov Na Hrádku rozšiřuje své služby

02.05.2010 00:42

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, rozšiřuje sociální službu o chráněné bydlení v Kolíně a v Cerhenicích o 12 uživatelů.

V souladu s prioritami stanovenými ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a na základě vypracovaných projektů jsme získali peníze na nákup nemovitostí. Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektů je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, zvýšení kvality života uživatelů a jejich spokojenost, postupná transformace ústavu sociální péče.

První projekt byl vypracován na získání chráněného bydlení ve městě. V Kolíně jsme koupili dva byty, a to v panelovém domě v ulici Březinova 973/4 a Hrnčířská 629/1. Do bytů se postupně stěhuje šest uživatelů. Budou jim vytvářeny podmínky tak, aby byli schopni s podporou asistenta v chráněném bydlení zvládnout běžné domácí práce, úkony; sebeobsluhy, aby se seznámili s přirozeným prostředím. Učí se plánovat svůj čas a život. Tento způsob života uživatelům přinese nové poznatky, zkušenosti a dovednosti. Slavnostní otevření chráněného bydlení – dvou domácností - bude dne 26. května 2010.

Zdroj Červený Hrádek - projekt Hrnčířská

Druhý projekt byl vypracován na získání chráněného bydlení na vesnici. Po důkladném výběru jsme v obci Cerhenice koupili rodinný dům. V domácnosti bude žít šest uživatelů, kteří se s pomocí a podporou pracovníků sociálních služeb budou učit zvládat úkony sebeobsluhy a drobné domácí práce. Pomoc a podpora bude poskytována 24 hodin denně. Chráněné bydlení – domácnost v Cerhenicích – bude slavnostně otevřeno a zahájeno dne 27. května 2010.

Zdroj Červený Hrádek - Projekt Cerhenice

Tesařová Jitka
sociální pracovnice Domova Na Hrádku

 


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake