Domov Na Hrádku rozšířil své služby

06.06.2010 12:34

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, zvýšil kapacitu  sociální služby v chráněném bydlení  v Kolíně a v Cerhenicích.

V souladu s prioritami stanovenými ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a na základě vypracovaných projektů ROP Střední Čechy jsme získali peníze na nákup  nemovitostí. Tyto projekty jsou  spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektů byla  integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, zvýšení kvality života uživatelů a jejich spokojenost,  postupná transformace ústavu sociální péče.

První projekt byl vypracován na získání chráněného bydlení ve městě. V Kolíně byly zakoupeny dva byty, a to v panelovém domě v ulici Březinova 973/4 a Hrnčířská 629/1. Slavnostní otevření chráněného bydlení – dvou domácností -  proběhlo dne 26. května 2010.

Do bytů se nastěhovalo šest uživatelů. Uživatelům jsou vytvářeny podmínky tak, aby byli schopni s podporou pracovníka sociálních služeb v chráněném bydlení  zvládnout  běžné domácí práce, úkony  sebeobsluhy, aby se  naučili žít v přirozeném  prostředím. Tento způsob života uživatelům  přinese nové poznatky, zkušenosti a dovednosti. Učí se plánovat svůj čas a život.
   
Druhý projekt byl vypracován na získání chráněného bydlení na venkově. Po důkladném výběru jsme v obci Cerhenice koupili rodinný dům. Chráněné bydlení – domácnost v Cerhenicích – bylo slavnostně otevřeno a zahájeno  dne 27. května 2010.

V domácnosti žije šest uživatelů, kteří se s pomocí a podporou pracovníků sociálních služeb učí  zvládat  úkony  sebeobsluhy a  drobné domácí práce.  Pomoc a podpora je  poskytována  24 hodin denně.

Tesařová Jitka
sociální pracovnice Domova Na Hrádku


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake