Domov Na Hrádku má své plány

16.03.2010 16:49

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, bude v průběhu roku  2010 rozšiřovat sociální službu -  chráněné bydlení.

Jak se nám to povedlo? Tato zkušenost nás stála mnoho úsilí a práce. Na základě vypracovaných  projektů jsme peníze na nákup nemovitostí  získali z Evropských strukturálních fondů. Cíl projektů byl zcela evidentní - integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, zvýšení kvality života uživatelů a jejich spokojenost a postupná transformace ústavu sociální péče. První projekt byl vypracován na získání chráněného bydlení na vesnici a druhý na nákup bytů ve městě.  Projekty byly schváleny, a tak se stalo, že na podzim  roku 2009 jsme koupili  dům v obci Cerhenice a dva byty v Kolíně.

Na otevření nové sociální služby jsme uživatele připravovali již několik let. V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje jsme prováděli  šetření potřeb uživatelů v Domově Na Hrádku. Z dotazníkového šetření  vyplynulo , že z 60 uživatelů Domova Na Hrádku nejméně 15 má zájem o chráněné bydlení. Těmto uživatelům byli a jsou vytvářeny podmínky tak, aby byli schopni s podporou asistenta v chráněném bydlení  zvládnout  běžné domácí práce, úkony  sebeobsluhy, aby si uměli plánovat svůj čas a život.

Věděli jsme, že integrací do  společnosti se uživatelé začlení do běžného společenského života,  budou mít větší možnost kulturního vyžití,  zapojí se na  trhu práce, převezmou na sebe občanské povinnosti a navážou kontakty s obyvateli žijícími v přirozeném prostředí.

V současné době žije v chráněném bydlení přímo v Červeném Hrádku 7 uživatelů. Do Cerhenic odejde 6 uživatelů a do dvou bytů v Kolíně se nám odstěhuje 6 uživatelů.

Do chráněného bydlení odejde v květnu z Domova Na Hrádku 12  uživatelů. Od roku 2008 dochází postupně ke snižování kapacity klientů v ústavní péči. V květnu, kdy má být dokončena realizační fáze projektu, bude  žít v chráněném bydlení celkem 19 uživatelů.

Pokud bude vše na dobré cestě, je plánována rekonstrukce Domova pro osoby se zdravotním postižením, kde by vznikly nové služby, které jsou v současné době hodně vyhledávány a to respitní péče a  denní stacionář.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake