Den otevřených dveří v Domově Na Hrádku – 20. 6. 2014

07.07.2014 17:09

Každoročně pořádaná akce ,,Den otevřených dveří“ se letos uskutečnila o něco později než v loňských letech a to v druhé polovině června. Počasí bylo sice chladnější, ale celý den se déšť udržel a nespadla ani kapka. Navštívilo nás mnoho hostů z řad rodin, přátel a opatrovníků našich klientů, spoluobčanů, bývalých zaměstnanců, návštěv z ostatních poskytovatelů sociálních služeb, zástupců sponzorů, díky kterým se tento den mohl zorganizovat. Mezi významné hosty patřila bezesporu náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová.

Program celého dne zahájilo vystoupení pěveckého sboru Hrádeček pod vedením paní Hany Prchalové. Následoval projev paní ředitelky PhDr. Jany Pilné, která přivítala hosty, seznámila přítomné s programem a všem popřála příjemně strávený den. O kulturní program celého dne se postarala skupina S.O.S. Banda. Ukázky hipoterapie předvedli zástupci o.s. Stáj Rozárka z Bykáně. Mnozí z přítomných využili možnosti podívat se na svět ze hřbetu koně a za asistence pracovnic z o.s. Rozárka se na koních svezli. Jako loni přivezli na ukázku svá zvířata z o.s. Dítě a kůň z Mozkovic a největší úspěch sklidili od dětí a našich klientů, všichni si chtěli kozičky a kravičku pohladit. Zoorehabilitaci se svými pejsky prováděla paní Eva Filipová. Novinkou letošního dne byly prodejní stánky, které lemovaly cestu od zařízení ke keramické dílně. Výrobky svých klientů tu představila Diakonie Čáslav – sociálně terapeutická dílna z Kolína. K vidění a možné koupi zde byly malované obrázky, keramické a jiné výrobky. Jako další se se svými výrobky představil poskytovatel sociálních služeb Domov Buda a poskytovatel sociálních služeb Centrum U Bartoloměje. Dárkové předměty prodávaly paní Kubíčková a paní Kotková. Ani náš domov nezůstal pozadu. Keramická dílna prezentovala výsledky své práce a ukázku malování na keramiku. K vidění byly ručně vyráběné svíčky ze speciální hmoty nebo tkané koberečky. Chráněné bydlení Domova Na Hrádku vystavovalo mýdla různých barev, vůní a tvarů, náhrdelníky a náramky z korálků. Myslím, že v takto širokém sortimentu si každý našel něco, co ho oslovilo.

V průběhu celého dne probíhaly prohlídky zařízení. Nahlédnout bylo možno do připravených kronik a fotodokumentace ze života klientů Domova Na Hrádku. Probíhaly také ukázky cvičení na rehabilitačních stolech Slender Life, kde si všichni hosté mohli cvičení vyzkoušet. Nechybělo ani občerstvení. Čepovalo se Postřižinské pivo, bylo možno občerstvit se kávou, čajem nebo limonádou. K ,,zakousnutí“ byly vynikající řezy od našich kuchařek a z grilu se podávalo sele, špekáčky nebo klobásy. Každý si tak podle chuti mohl vybrat.

Děkujeme všem sponzorům, díky kterým se mohl den zorganizovat a samozřejmě i našim pracovníkům, kteří se na organizování také podíleli. Věříme, že se ,,Den otevřených dveří“ líbil. Už nyní všechny srdečně zveme na příští rok, kdy budou probíhat oslavy k 30. výročí založení Ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy a dívky v Červeném Hrádku /dnes Domova Na Hrádku/.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake