Benefiční koncert Domova Na Hrádku „Žijeme spolu“, 29. 2. 2016 od 19.00

09.03.2016 20:57

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, ve spolupráci se zapsaným spolkem Hrádeček – Červený Hrádek, využil mimořádného data v přestupném roce. Pro veřejnost a hlavně pro svoje příznivce a podporovatele uspořádal v pondělí 29. února 2016 od 19.00 benefiční koncert „Žijeme spolu“. Záštitu nad pořádáním benefičního koncertu Domova Na Hrádku poskytl prezident České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, hejtman Středočeského kraje, senátorka a radní pro sociální věci Středočeského kraje a starosta města Kolína.

Jedná se již o třetí koncert v pořadí. V předešlých dvou koncertech, konaných pod záštitou významných osobností politického a společenského života, vystoupila ve prospěch klientů řada českých umělců. První benefice, která se konala 23. 1. 2006 v Městském divadle v Kolíně, vynesla 134 108 Kč. Peníze byly použity na vybudování rehabilitačního a sportovně rekreačního areálu. Druhý benefiční koncert, který byl pořádaný ve spolupráci s občanským sdružením Hrádeček ‑ Červený Hrádek, proběhl 5. 3. 2012 opět v Městském divadle v Kolíně a vybralo se při něm 139 300 Kč na sedmimístné vozidlo pro chráněné bydlení v Cerhenicích. Osobní automobil Dacia byl uživatelům slavnostně předán v rámci dne otevřených dveří 25. 5. 2012.

Nyní jsme se rozhodli shromáždit prostředky na vybavení domácností a úpravy zahrad chráněného bydlení v Cerhenicích a chráněného bydlení v Červeném Hrádku. Jedná se především o bezbariérové přístupy, zahradní altány a vybavení, zeleň, apod. Vybavení a úpravy vytvoří vzhledem ke zdravotnímu postižení klientů (tj. mentální, tělesné a smyslové postižení) zázemí pro bezpečný a volnější pohyb v jejich domácím prostředí.

Koncert zahájil hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, senátorka a radní Středočeského kraje pro sociální věci Emilie Třísková a starosta města Kolína Mgr. Vít Rakušan. Poté zahrál na klavír Pavel Vondráček skladby „Homecoming“ a „He’s a Pirate“, dále vystoupila Michaela Dolinová, Marcela Březinová, a také patron Domova Na Hrádku Stanislav Hložek. Benefiční koncert přijel svým vystoupením podpořit i Michal David. Večer moderoval a diváky svými imitátorskými kousky bavil Petr Martiňák. V průběhu večera měli diváci možnost shlédnout filmový medailonek o klientech a klientkách Domova Na Hrádku, který mapuje jejich cestu od ústavní péče až po život v běžném domácím prostředí. Pěvecký sbor Hrádeček zazpíval píseň „Skálo“ s hudebním tělesem Harmonie 1872 Kolín, které dominovalo druhé části koncertu.

Při zvucích dudáckého sóla písně „Amazing Grace“ vygradoval program večera až k vyhlášení výtěžku benefičního koncertu. Ředitelka Domova Na Hrádku PhDr. Jana Pilná oznámila, že se podařilo vybrat celkem 256 500 Kč. Velké poděkování patří nejen všem zaměstnancům Domova Na Hrádku, ale i ostatním, kteří se podíleli na přípravě koncertu, všem účastníkům, účinkujícím a také sponzorům, bez kterých by nebylo možné podobnou událost uspořádat.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake