Naše činnost

Cesta do života

30.09.2011 14:20
Občanské sdružení Hrádeček – Červený Hrádek na základě podaného projektu „ Cesta do života “ získalo v červnu 2011 z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko finanční prostředky na nákup elektrohydraulické zvedací plošiny a elektrického schůdku k 9místnímu automobilu Renault Master. Projekt je spolufinancován na základě účelové dotace také ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci ,,Podpory hejtmana“ a příspěvkovou organizací Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb. Zařízení bude sloužit ke zlepšení kvality života zdravotně postižených uživatelů tzn. k zajištění dopravní obslužnosti a k začlenění zdravotně postižených. Na základě výběrového řízení zakázku získala firma INVACAR s.r.o. Katovice, která v září 2011 provedla montáž elektrohydraulické zvedací plošiny a schůdků. Slavnostní zahájení projektu „ Cesta do života“ proběhne dne 12. října 2011 od 10:00 hodin u příležitosti Dne otevřených dveří v Domově Na Hrádku konající...

Děkujeme, vážíme si Vaší pomoci

28.07.2011 21:07
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, se při poskytování sociálních služeb potýká s nemalými problémy. Jedním z nejnaléhavějších v současné době je vyřešení úpravy osobního automobilu pro potřeby dopravy zdravotně postižených osob. Občanské sdružení Hrádeček – Červený Hrádek, jehož hlavním posláním je pomáhat v integraci zdravotně postižených, v květnu 2011 podalo v rámci grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko projekt zaměřený na vzájemné soužití a bezpečnou dopravu s názvem „Cesta do života“. Jeho záměrem bylo získání finančních prostředků na nákup elektrohydraulické zvedací plošiny a schůdek k 9místnímu automobilu zn. Ford. Projekt byl zaměřen na zlepšení kvality života zdravotně postižených uživatelů, kteří žijí trvale v ústavní péči, na začlenění uživatelů do života společnosti a zajištění dopravní obslužnosti tělesně postiženým uživatelům. V rámci grantového programu TPCA...

Domov Na Hrádku rozšířil své služby

06.06.2010 12:34
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, zvýšil kapacitu  sociální služby v chráněném bydlení  v Kolíně a v Cerhenicích. V souladu s prioritami stanovenými ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje a na základě vypracovaných projektů ROP Střední Čechy jsme získali peníze na nákup  nemovitostí. Tyto projekty jsou  spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektů byla  integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, zvýšení kvality života uživatelů a jejich spokojenost,  postupná transformace ústavu sociální péče. První projekt byl vypracován na získání chráněného bydlení ve městě. V Kolíně byly zakoupeny dva byty, a to v panelovém domě v ulici Březinova 973/4 a Hrnčířská 629/1. Slavnostní otevření chráněného bydlení – dvou domácností -  proběhlo dne 26. května 2010. Do bytů se nastěhovalo šest uživatelů....

Jak pomáhá automobilka TPCA?

16.03.2010 17:16
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45, leží 13  kilometrů od okresního města Kolína. V jeho bezprostřední blízkosti vyrábí automobily firma TPCA Ovčáry. V roce 2008 automobilka TPCA vyhlásila již  4. ročník grantového programu Partnerství pro Kolínsko, kterého jsme se již tradičně zúčastnili. Vypracovali jsme projekt „Živý park“zaměřený na životní prostředí. Na základě podané žádosti a důkladného zvážení nezávislé komise jsme získali  finanční prostředky na uskutečnění našeho záměru. Slavnostní akt předávání šeku  se konal  v květnu 2008. Za pomoci firem z okolí se podařilo vybudovat parkovou terasu, osadit část parku zelení a dřevinami, zakoupit lavičky, koše. Na budování a částečně i údržbě parku se podílí  zaměstnanci a uživatelé Domova Na Hrádku. Zbývá nám ještě  dokončit celkovou úpravu , osadit  park další zelení a zabudovat lavičky. „Živý“ park bychom chtěli otevřít...

Příklad dobré praxe – Láďa

16.03.2010 17:15
V Domově Na Hrádku v současné době žije 62 uživatelů – dospělých s mentálním postižením. Domov  uživatelům poskytuje různé služby. Jednou z oblastí podpory a pomoci je také pomáhat našim uživatelům při hledání vhodného zaměstnání. Spolupracujeme s Úřadem práce v Kolíně, oslovujeme  firmy a instituce. O  jednu zkušenost bych se s Vámi chtěla podělit: V lednu 2007 naše paní ředitelka oslovila pana vedoucího  Otu Loudu z Autosalonu Louda spol. s r.o. v Kolíně s tím, zda by firma mohla zaměstnat  našeho uživatele Láďu z Domova Na Hrádku. Po vzájemném setkání a seznámení pan vedoucí projednal naší žádost s vedením firmy, které  s přijetím  uživatele Ládi souhlasilo. A tak Láďa od dubna 2007  začal jezdit  do autosalonu do práce , kde vykonává úklidové práce. Ze začátku byla Láďovi poskytnuta podpora a pomoc při praktických dovednostech spojených s dojížděním do práce a  byl proveden pracovní zácvik. Nácvik jízdy autobusem,...
<< 1 | 2 | 3 >>

Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake