Koncepce zařízení

  • pokračovat v rekonstrukci pokojů tak, aby byly splněny Standardy kvality v sociálních službách - snížení lůžek na pokojích
  • imobilní a částečně imobilní uživatelé přemístit do přízemí budovy, aby měli bezbariérový přístup
  • vznik nových služeb - chráněné bydlení, denní stacionář, respitní péče, chráněné dílny
  • snížit počet uživatelů z 60ti na 45 v hlavní budově
  • nakoupit byty ve městě pro chráněné bydlení
  • nákup domu pro chráněné bydlení
  • dokončit úpravu zahrady a parku
  • podporovat odborný růst zaměstnanců
  • zapojit uživatele do vzdělávání
  • dát uživatelům možnost pracovat - podporované zaměstnávání

 

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud byste rádi pomohli, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 9284260277/0100, var.symbol 9999. Za jakýkoliv finanční dar jsme nesmírně vděčni! Pro pracovní terapii bychom přivítali možnost vyrábět nenáročné výrobky, kompletovat je z několika dílů nebo se podílet na podobných činnostech. Přivítáme v tomto směru každý námět i zakázku. Pokud o nějaké práci vhodné pro naše uživatele víte, napište nám.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake