Historie

Při silnici vedoucí z Kolína do Uhlířských Janovic leží v nadmořské výšce kolem 360 m osada Červený Hrádek. V těchto místech byly nalezeny již stopy po pravěkém osídlení jako např. kamenný mlat, nožíky, škrabátka, pazourkové nástroje, úlomky nádob, ale i měděné římské mince z let 286-361. V letech 1237-39 zde na skalnatém ostrohu, vedle obchodní cesty, založil Jaroš ze Slivna tvrz, chráněnou ze dvou stran vodami potoka Bečvárky. Později byla přestavena na zámek. V 15.století kolem ní vznikla ves.

V roce 1499 prohlásil, na žádost mistra Prokopa z Habřinky, král Vladislav Jagellonský ves za městečko, kterým bylo až do roku 1637. O tom svědčí list daný v Budíně 5.dubna 1499. K významnějším rodům, které zde sídlily, patří v letech 1540-1623 rod Myšků ze Žehušic, 1738-1879 rod Vraždů z Kunvaldu a 22.10.1889 získal zámek Leopold ze Štenberka.

V noci z 28. na 29.4.1925 zámek vyhořel od vadného komína. Díky pojištění byl alespoň částečně rekonstruován. 24.7.1930 byl prodán prázdninovému spolku československých drah v Praze a sloužil jako ozdravovna pro děti. Od roku 1936 je zde domov pro přestárlé zřízený Ústřední sociální pojišťovnou. V roce 1938 bylo na zámku ubytováno 160 uprchlíků z pohraničí. V letech 1938-45 zámek sloužil sociálním a humanitárním účelům. Po válce zde byl domov důchodců, ve kterém ve 14 pokojích bylo ubytováno 60 žen a 40 mužů.

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb byl otevřen 18.9.1985, jako ústav pro mentálně postižené dívky, vznikl přestavbou z domova důchodců. Práci obdobných zařízení na okrese zastřešoval Okresní ústav sociálních sužeb. Právní subjektivitu získal domov 1.8.1991, kdy se stal příspěvkovou organizací. Od 1. 1. 2007 byl Ústav sociální péče přejmenován na Domov Na Hrádku. Dne 23. 5. 2007 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o registraci sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Hooah, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna, Syn-Ake